- Det er renten som avgjør. Det har allerede kommet en renteøkning og det er varslet flere, sier hun til NTB.

Regjeringen foreslår å redusere skatten på allminnelig inntekt fra 23 til 22 prosent.

Samtidig blir satsene i den såkalte trinnskatten justert opp. Alle som tjener under 174.500 kroner slipper trinnskatt, men alle som tjener mer enn det, vil få satsen justert opp, påpeker hun.

- Det betyr at du får redusert skatt på inntektssiden, men du får også mindre igjen for rentefradragene dine, påpeker Sandmæl.

Hundrelapper

Regjeringen har beregnet at folk med inntekt mellom 250.000 og 500.000 i gjennomsnitt vil betale 300 kroner mindre skatt med deres forslag.

Ettersom effekten av rentefradraget er lik skattesatsen på allminnelig inntekt, vil en familie med 2 millioner kroner i lån kunne trekke fra 600 kroner mindre på skatten i 2019 enn i 2018, gitt en rente på 3 prosent. Reduksjonen i skattefradraget øker med høyere rente, som riktignok ikke er noe som vedtas i statsbudsjettet.

Sandmæl kårer barn i lavinntektsfamilier til vinneren i årets budsjett. Regjeringen vil utvide ordningen med gratis kjernetid for familier med lav inntekt til også å gjelde toåringer, og dessuten settes det av 181 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn fra familier med lav inntekt.

Her er noen hovedpunkter om hvordan budsjettforslaget vil påvirke din økonomi:

Skatt:

Skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 23 til 22 prosent, men trinnskatten justeres opp.

Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1,5 millioner kroner og den såkalte aksjerabatten økes slik at man bare betaler skatt av 75 prosent av aksjeformuen. Dette angår imidlertid ikke gjennomsnittsnordmannen, som har mye gjeld.

Regjeringen foreslår også å senke taket for eiendomsskatten fra 7 til 5 promille med virkning fra 2020.

Særfradraget for enslige forsørgere beholdes på samme nivå som i år, 51.804 kroner.

Bil, reise og forbruk

Veibrukssavgiftene på drivstoff foreslås økt. Avgiften på bensin økes med 1,5 prosent, mens avgiften på diesel økes med 1,6 prosent.

Flypassasjeravgiften til Norge og Europa reduseres med 75 kroner, men økes til 200 kroner per passasjer for reiser ut av Europa.

Elavgiften reduseres med 1 øre per kWh til 15,83 øre per kWh, noe som betyr cirka 200 kroner for en gjennomsnittlig enebolig.

Avgiften på sjokolade og godteri som ble innført i fjor, blir tilbakestilt til nivået før den kraftige økningen i årets budsjett. Satsen settes til 20,82 kroner per kilo. Men den økte avgiften på brus beholdes.

NRK-lisensen økes med 61 kroner og blir 3.031,24 kroner i 2019.

Du kan fortsatt netthandle varer verdt mindre enn 350 kroner uten å betale moms.

Alkohol og snus

Avgiften på snus og skråtobakk øker fra 105 kroner til 107 kroner, en økning på 1,9 prosent fra dagens nivå. Avgiften på sigaretter, sigarer og røyketobakk økes med 1,5 prosent.

Regjeringen vil også øke avgiften på brennevin med 1,5 prosent. Avgiften på vin og øl foreslås økt med 1,4 prosent.

Barn:

Maksprisen i barnehagen økes til 2.990 kroner fra 1. januar og til 3040 fra 1. august. I år er maksprisen 2.910 kroner.

Barnetrygden forblir uendret på 970 kr per barn, det dobbelte for enslige forsørgere.