Politiets Ipader uteblir

Politiet blir mindre stedsavhengige av å ha en Ipad i politibilen.

Politiet blir mindre stedsavhengige av å ha en Ipad i politibilen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fire år etter avgjørelsen har fortsatt ikke alle politibiler en Ipad.

DEL

(Siste) – Det er ikke satt noe tidspunkt for dette. Det er opp til den enkelte politimester å avgjøre takten på anskaffelser i sitt politidistrikt, sier seksjonssjef Asbjørn Rønnestad i IKT-avdelingen i Politidirektoratet (POD) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Steinalderteknologi

Beslutningen om å utstyre politibilene med en Ipad ble tatt i mars 2013. Da la daværende justisminister Grete Faremo (Ap) fram terrorberedskapsmeldingen. Det ble donert ti millioner kroner til nettbrett som skulle ut i politibilene og avlaste operasjonssentralene. 1.150 nettbrett ble kjøpt inn til de ulike politidistriktene.

Faremos Ipad-avgjørelse har imidlertid trukket ut i tid og kostet mye penger. I 2017 kjører det fremdeles politi på norske veier uten en Ipad i politibilen.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) sier at datateknologien i politiet «hører steinalderen til». Inntil nylig har politiet operert med 242 lokale systemer som ikke har kunnet kommunisere med hverandre.

Framtidens politi

– Det har blitt vanskeligere å rulle ut teknologien enn først antatt. Politiet har manglet en overordnet ledelse, og utviklingen av felles IKT-systemer har lidd under dette. POD arbeider nå intenst med en ny IKT-plattform. Det er helt avgjørende for tryggheten til innbyggerne og for at norsk politi skal kunne utvikle seg, sier Elvenes til ANB.

Han påpeker at Ipad i bil er en måte norsk politi skal jobbe på og at det tilhører framtiden.

– Utrykningstiden med et rullende politi blir kortere. Politiet er ikke fastlåst til ett kontor, men er på hjul. Når du er mer mobil, er du også mer operativ, sier han.

Det er opp til den enkelte politimester å avgjøre takten på anskaffelser i sitt politidistrikt.

Asbjørn Rønnestad, seksjonssjef i IKT-avdelingen i Politidirektoratet (POD)

På stedet

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) sier at Ipad i politibil er en viktig del av politireformen.

Stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H) sier at Ipad i politibil er en viktig del av politireformen. Foto:

Innføring av Ipad innebærer nye arbeidsmetoder. Det er en viktig del av politireformen og POD kaller «politiarbeid» på stedet:

  • Det innføres nasjonalt. Førstelinje utfører og ferdigstiller en større mengde oppgaver så tidlig som mulig på stedet.
  • Pilotprosjekt i tre politidistrikter (Rogaland, Troms og Vestfold) i 2014-15. Nasjonal innføring av de anbefalte arbeidsmetodene, samt noe videre utprøving/pilotering, i perioden fra 2016 til 2018.
  • Et skritt i retning av en mer enhetlig og standardisert polititjeneste. Det støtter politiets nødvendige utvikling for å fungere og framstå som ett politi.

– Politiet skal bort fra mye av papirarbeidet og over på det digitale. Det bidrar til mer synlig politi, høyere rettssikkerhet og bedre kvalitet i etterforskningsarbeidet. Sakene kan også bli sluttført på stedet, påpeker Elvenes. (ANB)

Fakta om metoden

Metoden innebærer at patruljene skal ta i bruk tilgjengelig teknologi og utnytte denne på en god måte.

Politipatruljenes arbeid understøttes gjennom effektiv samhandling og tilbakemelding. Arbeidsformen som skal innføres nasjonalt, består av følgende oppgaver og organisatoriske tiltak:

•Lydavhør på stedet

•Sporsikring på stedet

•Bruk av mobile enheter

•Faste tilbakemeldingsmøter

Artikkeltags