– Vi skal se om kommunen kan tilby strøm til 50 øre kWh, inkludert avgifter, til – nesten – alle i Suldal, sier ordfører Gerd Helen Bø (Sp) til Stavanger Aftenblad.

Norges største kraftkommune håver inn på de høye strømprisene. 1 øre opp i strømpris betyr at Suldal får rundt 1 million kroner ekstrainntekt. I år regner kommunen med å tjene 150 millioner kroner bare på salg av konsesjonskraft. Englandskabelen – North Sea Link – gir 23 millioner kroner i eiendomsskatt, hvert eneste år framover.

I september skal kommunen vurdere et nytt tiltak. Kommunestyret har bedt kommunedirektøren utrede om det er mulig å selge konsesjonskraft på langsiktige avtaler til privat- og næringslivskunder og landbruk i Suldal.

Lokalpolitikerne ser for seg å tilby strøm til 50 øre/kWh, inkludert avgifter.

– Kommunestyret har sagt at vi skal vurdere å gjøre noe for alle, både næringslivet, husholdninger og hytter, sier ordfører Gerd Helen Bø.

Suldal kommune har 3.800 innbyggere fordelt på 2.200 husstander, og 2.000 hytter.