Politikere i Ullensvang kommune - gratulerer!

Av

Har vi 29 kommunestyrerepresentanter som ikke forstår hva de gjør?