Politikarane skal ta stilling til eigarskap for vandrarheim

I kommunestyremøtet i juni vart det stilt spørsmål om status for satsinga på Sandvik.