Politikarane i Ullensvang diskuterte den krevjande koronasituasjonen: Oppmodar til tolmod

Restriksjonane som følge av koronaviruset påverkar heile lokalmiljøet — frå politiske møte til næringslivet.