"Politimesteren i Vest har i dag suspendert en ansatt i politidistriktet etter at vedkommende i natt ble pågrepet og siktet for trusler (strl. §263)", heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt tirsdag kveld.

Suspensjonen gjelder med umiddelbar virkning. Videre heter det at ansettelsesrådet skal behandle saken på sitt første ordinære møte i august.

"Statsadvokaten er anmodet om å oppnevne settepolitidistrikt og Rogaland politidistrikt skal overta etterforsking av straffesaken", avslutter meldingen.