To pålegg, ei avskilting og ei anmelding

Brot på reglane har fått konsekvensar for førarane av fleire køyretøy denne veka.