Planlegger å leie ut eller selge Coop-bygget

Dersom alt går etter planen og Coop flytter inn i ny butikk på smelteverkstomta, blir de gamle lokalene i Bustetungata stående tomme.