Planlegg ny 300 kvadratmeter stor koplingsstasjon i Røldal

Odda Energi og Statnett planlegg oppstart i september.