Planlegg framleis fysisk møte om budsjett: - Er det viktig nok, må vi legge til rette

Ordførar Roald Aga Haug seier ein vil strekke seg langt for å ha budsjettmøtet 9. desember fysisk.