Planlegg å ha skulen klar når elevane kjem tilbake etter sommarferien

Byggetrinn 2 og 3 ved Jondal skule skal vere klare når elevane begynner på igjen etter sommarferien. Då skal etter planen det fjerde byggetrinnet starte.