Planlagt næringsbygg i nærheten av gravferder: - Lite diskresjon og verdighet

Høringsfristen til detaljreguleringsplanen for Almerket var satt til 3. mars, og merknader fra berørte parter tikker inn på kommunen sine postlister.