Planarbeid for området knyttet til Trolltunga: Vil ha stolheis til Topp

Utvalg for samfunn, plan og næring varsler om oppstart av planarbeid, og legger planprogram for områderegulering av området knyttet til Trolltunga ut på høring.