Pengetilskot til private freda kulturminne

Fylkeskommunen tildelte førre månad 27 millionar Riksantikvar-kroner til 66 prosjekt i Vestland.