Parkerte innbyggarinitiativet - ikkje alle meinte det var rett

Kommunestyret var delt i parkeringssaka, men fleirtalet var einige i at ein ikkje kunne gå tilbake på tidlegare vedtak.