Innbyggeropprop mot parkeringsavgift: Har innstilingen klar

Innbyggerforslaget om å reversere vedtaket om parkeringsavgift skal opp i neste kommunestyremøte. Det opplyser rådmannen, som innstiller på å avvise forslaget.