Panikk i NorthConnect

Av

Kraftselskapa bak Skottlandskabelen NorthConnect ser at dei har problem med å vinne fram i opinionen, og risikerer å få avslag på søknaden om konsesjon.