Over ein tredel av spurte bedrifter i Vestland rapporterer om reell fare for konkurs. I Hardanger er situasjonen endå verre

Over ein tredel av dei spurte bedriftene i NHO Vestland si medlemsundersøking frå før helga har problem med å betale løpande kostnadar og rapporterer difor om reel fare for at bedrifta kan gå konkurs.