I fredagsavisen skrev vi om rosene som ennå ikke er realisert i et monument, slik ønske og intensjon var da smeder fra hele verden spontant kastet seg over prosjekt jernrosemonument til minne om ofrene etter 22. juli-terroren i Regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya på Ringerike. Pårørende og overlevende har også laget roser til monumentet.

Domprost Anne-May Grasaas sier til Aftenposten at et slikt minnemonument passer på området rundt kirken fordi det var her det spontant ble lagt ned roser og hvor rosehavet vokste. Folk kommer fremdeles hit, tenner lys og har en stille stund. Kulturetaten i byen har tidligere vurdert området, som Oslo kommune eier, som lite egnet slik monumentet var tenkt. Det var for stort. Nå skal det nedskaleres og tegnes på nytt. Etaten er glad for domprostens positive holdning, og mener det blir en ekstra dimensjon i monumentet om det plasseres nettopp der.

Kommunikasjonssjef i kulturetaten, Kjersti Tubaas, sier til avisen at de er opptatt av at kunst skal være stedstilpasset både med henstyn til utseende, form og uttrykk.Rosejorden fra blomsterhavet utenfor domkirken vil bli benyttet til planting av levende roser sammen med jernrosene, skriver Aftenposten.