Ordføraren såg for seg bryllaupsturisme: - Eg hadde jo trudd det skulle bli fleire

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter kommunane tok over oppgåva med borgarleg vigsel, har talet på slike vigslar gått litt ned i Hardanger samla sett.