Derfor utlyser kommunen rektorstillingen

Odda kommune opplyser på sine hjemmesider at det er ledig rektorstilling ved Tyssedal barneskole.