Oppretter undersøkelsessak etter at omkomen person vart funnen i elv

Av