Opprett di eiga digitale bøsse og konkurrer med naboen: - Det er ein spesiell situasjon i år

TV-aksjonen NRK 2020 går av stabelen komande søndag. Årets innsamling går til WWF sitt arbeid med å motverke plast i havet.