– Oppfører meg omtrent som om eg var i karantene

Ordføraren sitt råd til innbyggjarane er å avgrensa sosial kontakt og ta del i dugnaden for å halda smittenivået på eit lågt nivå.