Slik ser Eide Fjordbruk for seg visningsanlegget utanfor Rosendal

Eide Fjordbruk ynskjer å laga eit interaktivt visningssenter for havbruk utanfor Snilstveitøy ved Rosendal. Utforminga er ulikt noko du tidlegare har sett på fjorden.