Snart skal dei saga vekk søyla på brua

Statens vegvesen jobbar med å få opp ei midlertidig søyle på brua over Opo, før dei skal saga over den skadde brusøyla.