Erstatningsbru skal vere på plass onsdag kveld

Ei mellombels bru over Opo i Odda sentrum skal vere på plass alt onsdag kveld.