Gå til sidens hovedinnhold

– En konsesjon for kraftutbygging i Opo vil være en trussel mot alle verna vassdrag i Norge

Artikkelen er over 3 år gammel
Norges Jeger- og Fiskeforbund:

Norges Jeger- og Fiskeforbund mener en konsesjon for kraftutbygging i Opo vil være en trussel mot alle verna vassdrag i Norge.

Det sier Alv Arne Lyse, prosjektleder villaks Norges Jeger- og fiskeforbund.

– Vi har hatt et bredt engasjement i Opo-saken, både regionalt og nasjonalt, uttaler han.

Lyse har selv deltatt på møter i Stortinget, der han har tatt Opo opp med politikere fra både Arbeiderpartiet og Høyre.

– Vi har overfor politikerne påpekt at vi er skeptiske til flomsikringstiltak i verna vassdrag så lenge det innebærer å bygge kraftverk, forteller han.

Prosjektlederen sier et av hovedargumentene for å åpne for kraftverk er at elva skal kunne stå i mot en tusenårsflom, pluss 40 prosent klimapåslag.

– Hvis det er argumentet så vil samtlige verna vassdrag her i landet kunne utgjøre en skade. En konsesjon i Opo vil dermed være en trussel mot hele vassdragsvernet i Norge, sier Lyse.

Han sier Norges Jeger- og fiskeforbund er tilhengere av flomlukealternativet i Opo. Et alternativ de mener vil løse problemene dersom luka brukes på fornuftig måte.

– Vi er innforstått med at det er nødvendig med flomsikring i Opo. Flomluke-alternativet er godt innenfor, når vi ser hvor mye penger som allerede er brukt, mener Lyse.

Kommentarer til denne saken