Gå til sidens hovedinnhold

– For lav minstevannføring kan resultere i at den unike storlaksstammen i Opo går tapt

Fiskelaget i Odda er bekymret for Opo sin framtid som storlakselv

Artikkelen er over 3 år gammel
Odda Jakt- og Fiskelag er bekymret for kraftverkplanene i Opo:

Medlemmene i Odda Jakt- og Fiskelag sier Opo må ha en høyere minstevannføring om man skal beholde Opo-laksen som i dag.

De viser til SKL sin konsesjonssøknad om kraftutbygging i elva, og kraftselskapet sine planer om en minstevannføring på mellom 10 og 20 m3/s om sommeren.

– Dette er langt i fra optimalt for storlaksen. Hvis vi sammenligner oss med andre storlakselver, som den regulerte Suldalslågen, trenger vi minst 40-70 m3/s. Dette er et vannregime som er utprøvd og fungerer for storlaksen, uttaler Knut Jøsendal, leder av Odda Jakt- og Fiskelag.

– Opo har i dag ca. 60 m3/s som gjennomsnitt på sommerhalvåret, legger han til.

8000 år

HF møter Jøsendal i fiskelaget sine lokaler i Øyna. Med seg har han Sven Olaf Brekke (sekretær i fiskelaget), Einar Hagen (vara til styret) og Sven-Helge Pedersen fra Hardangerfjord Villfisklag.De har alle planer om å delta på mandagens folkemøte i Odda kino, i regi av NVE.

– Det har blitt sagt og skrevet mye om kraftverkplanene, og jeg mener det er på tide at vi i fiskelaget kommer med våre synspunkter. Det vi frykter mest er at for lav minstevannføring kan resultere i at den unike storlaksstammen i Opo går tapt, sier Jøsendal.

– Hvis det blir 10-20 m3/s vil ikke laksen i Opo lenger se ut slik den har gjort de siste 8000 årene, uttaler Pedersen.

De fiskeinteresserte i Odda er skeptiske til kraftutbyggingsplanene, først og fremst fordi det hersker stor usikkerhet rundt konsekvensene.

– Politiske vedtak både lokalt og på fylkesnivå stiller seg så langt positive til konsesjonsplanene, og forholder seg til minstevannføringen som SKL opererer med. Samtidig har en av komiteene vedtatt ett tilleggspunkt som ber SKL sørge for optimila forhold for storlaksen. Dette er ganske enkelt kunnskapsløst. En ting er helt sikkert, laksen trenger vann, understreker en engasjert Brekke.

Han viser også til planene om å bygge laksetrapp, som på sikt kan føre til at laksen kan benytte de gode gyteområdene fra Sandvin og oppover Oddadalen.

– Det kan selvsagt bli veldig bra, men vi vet det ikke med sikkerhet, og det vil kreve mer vann enn det SKL foreslår, sier Brekke.

Pedersen er enig i at en laksetrapp vil kreve godt med vann for å fungere.

– Vi må heller ikke glemme at smolten skal ut igjen i sjøen. Det må være klare vilkår, slik at smolten havner i trappa og ikke kraftturbinen, kommenterer han.

En livskraftig Opo

Gjengen i Øyna synes også at konsesjonssøknaden kommer på et litt uheldig tidspunkt, da de er rimelig sikre på at laksestammen i Opo er på veg opp igjen.

– Rapportene sier at Opo-laksen er utrydningstruet, men det er positivt feil. Genbankprosjektet de siste tre årene har vist at det fremdeles er livskraft i Opo, sier Pedersen.

Han er leder av genbankprosjektet, og sier genbanken gir en unik mulighet til å bringe tilbake den særegne Opo-laksen.

– Jeg er involvert i mange vassdrag, men ingen kan måle seg med engasjementet prosjektet har møtt her i Opo, spesielt blant ungdom, sier han.

Einar Hagen, er en av representantene for neste generasjon Opo-fiskere. Han opplyser at det har kommet flere unge til fiskemiljøet i Øyna.

– Tenk om NVE, SKL og politikerne tar feil. Det vil være synd at neste generasjon ikke har noe å fiske på i Opo. Det er ikke så mange hobbyer i Odda fra før, forteller Hagen.

– Vi håper politikerne er opptatt av å opprettholde en forsvarlig vannføring, som laksen i Opo kan leve med, oppfordrer Knut Jøsendal og Co.

Kommentarer til denne saken