Gå til sidens hovedinnhold

Fylkesordføraren om Opo-saka: – Vert minna på problemstillinga nesten dagleg

Fylkesordføraren seier ho forstår engasjementet i Opo-saka

Artikkelen er over 3 år gammel

Anne Gine Hestetun (Ap) seier Hordaland fylkeskommune har gjort sine vedtak i Opo-saka.

For abonnentar

«Terje Kollbotn (Raudt) synest det er oppsiktsvekkande at eit brev frå Olje- og energidepartementet (OED) til Hordaland fylkeskommune, der OED ber om merknader til NVE si innstilling mot Opo-kraftverk, hamna på avvegar», stod det på framsida av HF sist måndag.

Ingrid Holm Svendsen, konstituert fylkesrådmann i Hordaland, forklarte at brevet frå OED med NVE si innstilling vart motteke av Hordaland fylkeskommune 17. august i år.

– Diverre har det skjedd ein glipp i den vidare sakshandsaminga, slik at dette ikkje har blitt fanga opp og handsama slik det skulle. Dette må vi berre beklage. Vi skjerpar no inn rutinane for slik oppfølging framover, uttalte Svendsen.

Ukjent for politisk leiing

I eit brev til Kollbotn opplyser ho at brevet frå OED har vorte liggande hos sakshandsamar utan at overordna leiing har vore kjende med dette. Kollbotn har tidlegare uttalt at det er beklageleg at brevet ikkje gav grunnlag for ei ny politisk handsaming i fylket, slik som høyringsuttalen i Odda kommunestyre, noko han tok opp med fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap) under eit møte i fylkestinget 3. oktober.

«For ordens skuld vil eg og presisere at heller ikkje politisk leiing har vore kjende med at Hordaland fylkeskommune har motteke eit slikt brev», skriv Svendsen til Kollbotn.

Raudt-politikaren har svart fylkesrådmannen – og påpeikt at Hordaland fylkeskommune ikkje har handsama brevet frå OED, verken administrativt eller politisk, og dermed ikkje sendt inn nokre merknader til NVE si innstilling mot kraftverk i Opo innan høyringsfristen 28. september.

– Kan ikkje forskotera

HF tok saka opp med fylkesordføraren då ho vitja Odda sist onsdag.

– Eg forstår det lokale engasjementet i denne saka, med dette vêret vert vi jo minna på problemstillinga nesten dagleg, uttala Hestetun.

– Betyr dette at fylkeskommunen ikkje har nokre merknader til NVE si innstilling, eller at tidlegare vedtak står ved lag?

– Vi har handsama og gjort våre vedtak i denne saka, som høyringsuttalar. Eg kan sjølvsagt ikkje forskotera om enkelte politikarar krev og forlanger ny handsaming, svara ho.

Kommentarer til denne saken