– Opnar for at alle som har skjenkeløyve kan søkje om utvida skjenketid til 03.00

Då Ullensvang kommunestyre i februar handsama dei alkoholpolitiske retningslinjene vart det gjort vedtak om at det er høve for å søka om nattklubbløyve. Rådmannen meiner det bør vera like vilkår for alle utestader i Ullensvang kommune.