Opdal ikke blid:– Ingen kommentar, ingen kommentar, ingen kommentar!

Håkon Opdal (37) sine svar om ankomsten av Branns nye keeper taler sitt eget språk.