Ønsker innspel til samfunnsdelplanen: – Eit styrande dokument for dei neste 12 åra

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart lagt ut på høyring 27. mai. Frist for å komme med innspel er 15. september. – Dette er eit styrande dokument for dei neste 12 åra, seierJørund Kvestad (Sp).