Ønsker bedre utnyttelse av parkeringsplassene i Odda sentrum

Flere har registrert at parkeringsplassene ved Bokko og bakgården til rådhuset ofte står tomme. Politiet har bedt Odda Parkering vurdere om disse kan omdefineres til ansattparkering.