Gå til sidens hovedinnhold

Ønsker å kjøpa tilleggsareal for å sikra framtidig drift og arbeidsplassar

Odda Rutebuss AS har i eit brev til Ullensvang kommune søkt om å få kjøpa delar av eigedomen gnr. 57 bnr. 34 på Ragdesletta, eit område som i dag vert nytta som oppstillingsareal for Tide Buss AS sine bussar.

For abonnentar