Ønsker å bygga 18 til 20 nye hotelleilegheiter på parkeringsplass

I mai i fjor blei Rosendal Turisthotell lagt ut for sal på Finn.no. Hotellet ligg ikkje lenger ute, men hotelleigaren fortel at dei har fleire interesserte kjøparar.