Ønsker å bidra – reduserer nettleien

Odda Energi Nett AS ønsker å bidra i en vanskelig tid på grunn av Covid-19 pandemien.