«Det fanst eit heilt anna sjølvmedvit i Hardanger enn på Strilelandet»