Om litt over eitt år skal dette området vere totalt endra. Slik ser kommunen det for seg

Hausten 2019 løyvde kommunestyret i Odda ti millionar kroner til opparbeiding av uteområdet rundt det nye kollektivknutepunktet på Smelteverkstomta. No har Norconsult laga ein plan for uteområdet, på oppdrag frå Ullensvang kommune.