Om å eiga sanninga

Av

Kanskje er det ikkje så rart at samarbeid ikkje fører fram på eit slikt grunnlag.