Ole Melkeraaen er den nye eigaren av dette bygget

Både kjøpar Ole Melkeraaen og seljar Karl Ernst Moen stadfestar at Bakkegata 4B blei selt av sistnemnde til førstnemnde måndag denne veka.