Det var i fjor en økning i forbruket av legemidler mot lakselus målt i kilo etter at bruken har vært kraftig redusert siden 2015. Det viser nye tall fra FHI.

Tallene fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at forbruket av legemidler mot lakselus målt i kilo har hatt en viss økning i 2021 i forhold til årene før. Antall behandlingsdoser er imidlertid redusert.

– Siden toppåret 2015 har forbruket av legemidler mot lakselus målt i kilo vært lavere enn de foregående årene. Dette kan føre til at resistenssituasjonen over tid kan bedre seg, sier seniorrådgiver Irene Litleskare i FHI.

Hun sier nedgangen i bruken av midler mot lakselus de siste årene skyldes at medikamentfrie avlusingsmetoder i større grad er tatt i bruk for å bekjempe lakselusa.

– Dette er blitt gjort fordi det har utviklet seg utbredt resistens mot de kjemiske midlene som brukes i bekjempelsen av lakselus, sier Litleskare.