Det går mot budsjettoverskriding i Ullensvang herad

Ullensvang herad i 3. kvartal: Nokre tenesteområde melder om overforbruk, andre om mindreforbruk.