Ber kommunestyra slå saman selskap

Dei to kommunale revisjonsselskapa Indre Hordaland Revisjonsdistrikt og Nordhordland revisjon IKS vil slå seg saman til Vestlandsrevisjon IKS.