De to «problemløserne» har lagt bak seg 20 år i bransjen – ser fortsatt lyst på fremtiden

I 2017 måtte Egil Inge Reitan ta en stor avgjørelse da han tok over hele selskapet og startet opp C) Optikk Hardanger AS. Etter 20 år med brillebutikk i Odda ser både han og Ingeborg Ingeltjørn lyst på framtiden.