Etter ei veke som dagleg leiar i OFK, har Per Egil planen klar for kva han vil oppnå

Den nye daglege leiaren Per Egil Juel har fått eit godt inntrykk av OFK. Han har som mål å auke inntektene til fotballklubben.