Høringsutkastet for skolebruksplanen for de videregående skolene til Hordaland fylkeskommune er lagt fram. Planen trekker opp retningen for de videregående skolene for de kommende 20 årene.

Idrettslinjen foreslått nedlagt

Blant linjene som er foreslått lagt ned i Odda finner vi Bygg og anlegg, elektrofag, idrettsfag, Innføringskurs for minoritetsspråklege og teoriundervisning for lærlinger med full opplæring i bedrift . I tillegg legges det opp til at tilbudet om Teknikk og industriell produksjon og studiespesialiserende blir redusert.

Planen sendes ut på høring etter at den har vært lagt frem for fylkesutvalget 21. juni. Etter en høringsperiode fram til midten av september, blir planen gjennomgått og kommer opp til behandling i de politiske organene i fylkeskommunen. Det blir tatt sikte på at fylkestinget skal vedta planen i desember i år.

- Dramatisk

– Dette er dramatisk for oss. Den skolebruksplanen vi nå har fått presentert er mange skritt i feil retning, mener Gard Folkvord (Ap) Han er overrasket over at mange linjer er foreslått nedlagt.

– Dette er ikke å satse på Odda , mener han.

Les hele forslaget til ny skolebruksplan her