Vil finansiere veg med kraftmidler

Artikkelen er over 8 år gammel

Det er nå kontakt mellom Odda og Jondal kommune for å finne kommunale midler til å finansiere Jondalstunnelen utenom Torsnes. En mulig løsning kan være å slå sammen de to kommunale kraftselskapene.

DEL

Verdien vil trolig være nok til å finansiere N6-alternativet som vil spare inngrep i Torsnesbygda.

- Jondalstunnelen blir vår hovedferdselsåre mellom Oslo og Bergen. Det ville være meget, meget synd nå som vi er så nær, at vi ikke skal få til den beste løsningen. Odda kommune vil være med på å snu alle steiner for at dette skal la seg gjøre, sier ordfører Gard Folkvord i en kommentar til Hardanger Folkeblad.

Han sier at Odda kommune sammen med Jondal vil gjøre alt som er mulig for å få gjennomført N6-alternativet utenom den vakre Torsnesbygda.

- Her har Odda og Jondal felles interesser, sier ordføreren til HF.

Intensjonsavtale

Folkvord bekrefter at en mulig løsning er å slå sammen Jondal Energi og Odda Energi.

Dette vil utløse kapital som kan brukes til Jondalstunnelen, sier han.

- Odda formannskap har gitt ordføren fullmakt til å undertegne en intensjonsavtale om å starte en kartleggingsprosess av en mulig sammenslåing, opplyser ordfører Gard Folkvord til Hardanger Folkeblad.

Direktør Per Bjarne Mosdal i Odda Energi bekrefter at dette kan være et alternativ.

- Begge energiselskapene har vurdert en slik løsning, og funnet det økonomisk lønnsomt, sier Mosdal til HF.

Kort tid

Ordfører Sigrid Brattabø Handegard bekrefter overfor Hardanger Folkeblad at Jondal og Odda kommune arbeider for å finne en løsning for å finansiere N6-alternativet.

- Vi har vært i kontakt med regionvegsjefen og entreprenør og denne kontakten skal vi gjenoppta når regionvegsjefen kommer tilbake fra ferien, sier jondalsordføreren.

Jondalsordføreren sier at entreprenøren er villig til en løsning, og har kommet med forslag til innsparinger. Hun bekrefter at partene bare har et par måneder på seg til å bli enige om en løsning.- Det er avgjørende at byggearbeidene kan starte i høst, sier ordfører Sigrid Brattabø Handegard til HF.

Artikkeltags