- Klimaskeptikarar flest fornektar ikkje at CO 2 kan påverke klimaet

Av

Det er mange føremoner med å vera klimaskeptikar. Det er lettare å ha samsvar mellom liv og lære.